Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1964 | Advies over het vraagstuk van de vakantiespreiding

Advies over het vraagstuk van de vakantiespreiding

Adviesnr. 1964/09 - 26 juni 1964

In verband met de steeds toenemende moeilijkheden voor de vakantiegangers en voor het bedrijfsleven wordt de Raad gevraagd of spreiding van de vakantieperiode bevorderd dient te worden.

Download:Volledig advies (4174 kB)

Vijf werkgroepen hebben zich bezig gehouden met allerlei facetten die bij het onderwerp aan de orde komen.

Conclusies - de raad acht spreiding wenselijk en technisch en economisch haalbaar en suggereert o.m. voorlichting, zo min mogelijk samenvallen van collectieve vakanties en vervroeging/verlenging schoolvakanties in de zomer.