Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1964 | Advies inzake het voorontwerp van een Wet werkloosheidsvoorziening

Advies inzake het voorontwerp van een Wet werkloosheidsvoorziening

Adviesnr. 1964/08 - 26 juni 1964

Het voorontwerp moet leiden tot vervanging van de huidige sociale voorziening.

Download:Volledig advies (551 kB)

De raad toont, zij het op een aantal punten verdeeld, dat hij de materie beheerst.

Het Voorontwerp strekt ter vervanging van de bestaande Sociale Voorziening bestemd voor die werklozen die geen aanspraak (meer) kunnen maken op WW.
Deze Sociale Voorziening wordt per 1-1-1965, als de Algemene Bijstandswet van kracht wordt ingetrokken.
Een aantal leden vindt het afsplitsen van de WW twijfelachtig: WWV'ers zullen als bevoorrecht beschouwd gaan worden, bijstandtrekkers als vallend onder een 2e keus uitkering. Ook andere groepen zullen gaan werken voor aparte regelingen en het 'algemene' van de Bijstandswet zal teloorgaan.