Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1964 | Advies over een herziening van de uitkeringsbedragen ingevolge verschillende sociale verzekeringswetten in verband met huurverhoging

Advies over een herziening van de uitkeringsbedragen ingevolge verschillende sociale verzekeringswetten in verband met huurverhoging

Adviesnr. 1964/07 - 26 juni 1964

Bij de berekening van de thans voorgestelde verhoogde bedragen is ervan uitgegaan dat de huurverhogingen per 1 juli aanstaande zullen ingaan.


Download:Volledig advies (750 kB)

De raad kan zich verenigen met de voorgenomen verhoging t.a.v.: bejaarden en weduwen; invaliditeitsrentetrekkers; wezenuitkeringen krachtens AWW en kinderbijslagen.