Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1964 | Het vraagstuk van de arbeidstijdverkorting voor jeugdigen van 15 t/m 17 jaar en daarmede verband houdende eventuele wijzigingen van de arbeidswet 1919 en Wijziging van de arbeidswet 1919 i.v.m. werktijdverkorting

Advies inzake het vraagstuk van de arbeidstijdverkorting voor jeugdigen van 15 t/m 17 jaar en daarmede verband houdende eventuele wijzigingen van de arbeidswet 1919 en advies inzake wijziging van de arbeidswet 1919 in verband met werktijdverkorting

Adviesnr. 1964/03 - 28 februari 1964

De Raad acht het aan te bevelen dat voorshands het huidige vergunningenbeleid van de Arbeidsinspectie wordt gecontinueerd.

Download:Volledig advies (258 kB)

Jeugdigen: de raad bepleit werktijd 15-jarigen van 4 x 9 uur + één dag partiële leerplicht, c.q. bij avondcursussen 5 x 8,5 uur evt. indien geen bezwaar van de arbeidsinspectie, 45 uur. Dito voor 16 en 17 jarigen maar bij avondstudie géén verlaging tot 45 uur per week, Arbeidswet 1919: de raad ziet geen aanleiding tot wijziging van Arbeidswet 1919 te adviseren.