Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1964 | Advies inzake de arbeids- en rusttijden van bewakingspersoneel

Advies inzake de arbeids- en rusttijden van bewakingspersoneel

Adviesnr. 1964/02 - 14 februari 1964

In een nota wordt een schets gegeven van de huidige stand van zaken en worden enige lijnen aangegeven waarlangs de arbeidstijd voor genoemde categorieën zou kunnen worden verkort.

Download:Volledig advies (739 kB)

Het gaat om een regeling voor nachtveiligheidsdiensten, een regeling voor bewakers in eigen beheer en een regeling voor portiers en liftbedienden. De suggesties en wijzigingsvoorstellen zijn vergeleken met de huidige situatie.