Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1963 | Advies over de samenstelling van de Kamers van Koophandel en Fabrieken

Advies over de samenstelling van de Kamers van Koophandel en Fabrieken

Adviesnr. 1963/17 - 15 november 1963

Advies ingevolge art. 6 van de Wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken 1963, waarin de raad een bepaalde taak heeft toegewezen in de procedure voor de samenstelling van de deze kamers.

Download:Volledig advies (726 kB)

De uitvoerende commissie adviseert bij de bepaling van het aantal leden de verschillende kamers in te delen in zes groepen met als maatstaf de omvang van het handelsregister, dat door de kamers wordt bijgehouden.
Door deze groepering wordt een basispatroon verkregen voor een verantwoorde grondslag van de samenstelling van de kamers per 1 januari 1964 en voor de toekomst.
De commissies adviseert ook de vertegenwoordiging van de werknemers op het toegestane maximum te brengen. Als gevolg van artikel 7 van deze wet heeft de commissie de organisaties aangewezen die tot het benoemen van leden gerechtigd zijn.