Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1963 | Openen van de mogelijkheid in de Algemene Ouderdomswet van een verhoogd uitgesteld pensioen

Advies inzake het openen van de mogelijkheid in de Algemene Ouderdomswet van een verhoogd uitgesteld pensioen

Adviesnr. 1963/16 - 22 november 1963

Advies over de wenselijkheid van een wijziging in de Algemene Ouderdomswet, die de pensioengerechtigden de mogelijkheid zou bieden een hoger ouderdomspensioen te verkrijgen, door het pensioen op een later tijdstip te laten ingaan.

Download:Volledig advies (750 kB)

De raad wijst er op dat het nu al mogelijk is dat de AOW gerechtigde volledig vrij staat om zijn normale werkzaamheden voort te zetten en daaruit een inkomen te verwerven, met volledig behoud van zijn AOW-pensioen.

Hoewel de raad de aantrekkelijkheid inziet van een uitgesteld hoger AOW, wijst hij haar af om twee redenen:
1. Het gevaar dat men dan ook het spiegelbeeld verlangt, vervroegd uittreden waarbij men genoegen neemt met lager AOW; de mogelijke repercussies op ondernemings- en bedrijfspensioenfondsen.
2. Ook vreest de raad technisch gecompliceerde regelingen, die in strijd zouden zijn met de opzet van de Algemene Ouderdomswet.