Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1963 | 3e halfjaarlijks economisch rapport

3e halfjaarlijks economisch rapport

Adviesnr. 1963/14 - 5 november 1963
 
In het advies veel aandacht voor de spanningen op de arbeidsmarkt.

Download:Volledig rapport (1426 kB)

De hoogconjunctuur, met name in de bouw heeft geleid tot een overspannen arbeidsmarkt. De zwarte loonvorming nam een steeds groter omvang aan, waardoor het bedrijfsleven zijn greep verloor op de effectieve loonontwikkeling.
Het rapport gaat na op welke wijze men tot een normale situatie kan komen. De raad bepleit loonsverhoging om in de pas te komen met het buitenland, waardoor de zuigkracht van de buitenlandse vraag vermindert.
Voorwaarde voor een gezonde economische expansie en een zo gunstig mogelijke productiviteitsontwikkeling is, dat aan de bijzondere spanningen een einde komt. De raad constateert dat op basis van de hypothesen van het Centraal Planbureau voor 1964, geen verminderingen van de spanningen op de arbeidsmarkt en van het verschijnsel van de zwarte lonen kan worden verwacht.