Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1963 | Ontwerp-besluit tot verhoging van de loongrens in een aantal werktijdenbesluiten en Wijziging van het huisarbeidsbesluit 1936

Advies over een ontwerp-besluit tot verhoging van de loongrens in een aantal werktijdenbesluiten en advies inzake wijziging van het huisarbeidsbesluit 1936

Adviesnr. 1963/11 - 9 mei 1963

Twee adviezen; het eerste advies is vastgesteld op 9 mei 1963, het tweede advies is vastgesteld op 25 juni 1963.

Download:Volledig advies (551 kB)

Het eerste advies gaat over een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur over de verhoging van de loongrens in een aantal werktijdenbesluiten.
De Commissie gaat akkoord met bedoelde loongrensverhoging en wijst erop dat sinds het 1e werktijdenbesluit (kantoren, 1937) technische, organisatorische en andere omstandigheden dermate zijn veranderd, dat nader onderzoek in deze materie door het ministerie aanbeveling verdient.

Het tweede advies gaat over het ontwerp-besluit waarin een aantal werkzaamheden, welke ongeschikt geacht worden om in huisarbeid te worden verricht, aan de opsomming in het bestaande Huisarbeidsbesluit toe te voegen. Het gaat hier om werkzaamheden, waarbij licht ontvlambare stoffen worden gebruikt.
De commissie bepleit een overgangsperiode tot uiterlijk 1 juli 1964, met name om lijmfabrieken (uitbesteding koffers en tassen) veiliger lijmen te laten ontwikkelen. Ook dient meer gebruik te worden gemaakt van sociale werkplaatsen.