Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1963 | Advies over een algemene premiespaarregeling

Advies over een algemene premiespaarregeling

Adviesnr. 1963/10 - 24 mei 1963

Advies over wetsontwerp inzake een algemene premiespaarregeling.

Download:Volledig advies (1323 kB)

De raad staat positief ten opzichte van de bevordering van de vorming van duurzaam persoonlijk bezit bij brede lagen van de bevolking, mits zodanig opgezet dat de vereisten van billijkheid, uitvoerbaarheid en beperking van overpremiëring zo goed mogelijk tot hun recht komen.

De raad wil dat de spaarrekening wordt gebonden aan een termijn van maximaal tien jaar, waarna overwogen dient te worden of de regeling definitief zal worden. In de verdere uitwerking van het advies zoals de fiscale bovengrens en de verhouding tot reeds bestaande regelingen, is de raad verdeeld.