Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1963 | Verhoging van de uitkeringsbedragen ingevolge verschillende sociale verzekeringswetten in verband met de stijging van het indexcijfer der lonen

Advies inzake verhoging van de uitkeringsbedragen ingevolge verschillende sociale verzekeringswetten in verband met de stijging van het indexcijfer der lonen

Adviesnr. 1963/09 - 24 mei 1963

De hoogte van de uitkeringen krachtens AOW, AWW, Interimwet invaliditeitsrentetrekkers en per 1 juni 1963, de kinderbijslagen krachtens Algemene Kinderbijslagwet, Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen, loopt in beginsel evenredig met de index der regelingslonen.

Download:Volledig advies (859 kB)

Het is echter mogelijk om daarvan af te wijken. Dit voornemen moet eerst aan de raad worden voorgelegd. Het voorliggende algemene maatregel van bestuur bevat zo'n afwijking: in de stijging van de regelingslonen op 1 januari 1963 is begrepen een compensatie voor de op die datum ingegane verhoging premie AOW/AWW. Over de onderhavige uitkeringen is echter geen premie AOW/AWW verschuldigd.

De raad is het met de regering eens dat de parallelliteit moet gelden voor netto bedragen.