Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1963 | Verlenging van de maximale duur van de ziekenhuisverpleging voor lichamelijk zieken krachtwens de verplichte ziekenfondsverzekering van zeventig dagen tot een jaar

Advies inzake de verlenging van de maximale duur van de ziekenhuisverpleging voor lichamelijk zieken krachtwens de verplichte ziekenfondsverzekering van zeventig dagen tot een jaar

Adviesnr. 1963/08 - 24 mei 1963

Advies naar aanleiding van een advies van de Ziekenfondsraad over de uitbreiding van het verstrekkingenpakket van de verplichte ziekenfondsverzekering.

Download:Volledig advies (530 kB)

Het blijkt dat in 1961 94% van de verplicht verzekerden zich aanvullend heeft verzekerd tegen langdurig verblijf in een ziekenhuis. De Ziekenfondsraad schat de kosten van verlenging van de opname tot 12 maanden op ca. 20 miljoen gulden, dat wil zeggen een premieverhoging van 0,15%.

De raad beziet daarom wat de kosten van onbeperkte opname zouden zijn en komt op grond van een raming van de Ziekenfondsraad - nog eens 2 miljoen - tot de slotsom, dat op korte termijn voor lichamelijk zieken de ziekenhuisverpleging voor onbeperkte tijd in het pakket van verstrekkingen kan worden opgenomen.
De raad denkt daarbij aan 1 januari 1964.
Een deel van de raad vindt dat een bevredigend aantal van de verplicht verzekerden zich aanvullend heeft verzekerd. Een deel van de raad pleit voor 'zelfwerkzaamheid' op dit gebied en voorziet tevens ontwikkelingen in de meningsvorming ten opzichte van de sociale verzekeringen en wil de door de raad bepleite verlenging - hoe gering ook de vereiste premieverhoging - niet los zien van het geheel van de sociale verzekeringen, waarvoor een steeds groter deel van het inkomen moet worden afgestaan.