Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1963 | Advies inzake de regelen betreffende de aanpassing van de kinderbijslagen aan het indexcijfers der lonen

Advies inzake de regelen betreffende de aanpassing van de kinderbijslagen aan het indexcijfers der lonen

Adviesnr. 1963/06 - 24 mei 1963

De raad kan zich met het ontwerp verenigen.

Download:Volledig advies (416 kB)

Het ontwerp-amvb is in overeenstemming met de verlangens van de raad over de bij de aanpassing van de kinderbijslagen te volgen methodiek. Zie ook Advies inzake de waardevastheid van de kinderbijslagen (1962/03).