Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1963 | Advies inzake Wijziging van de Wet op het preventiefonds

Advies inzake Wijziging van de Wet op het preventiefonds

Adviesnr. 1963/01 - 25 januari 1963

Advies over voorstel voor een wetswijziging; de verhoging van het bedrag dat uit de premieopbrengst van de verplichte ziekenfondsverzekering in het Preventiefonds wordt gestort.

Download:Volledig advies (291 kB)

De raad heeft overwegende bezwaren tegen een verhoging van dat bedrag. Het is niet evident dat de financiering van werkzaamheden voor preventieve gezondheidszorg in het bijzonder zou dienen te geschieden door premieplichtige ziekenfondsverzekering. Immers, als deze werkzaamheden leiden tot voorkoming van ziekte en tot bevordering van de gezondheid, zal de vermindering van ziektekosten zich niet tot de verplicht verzekerden beperken maar gelden voor de gehele bevolking. De werkzaamheden van het Preventiefonds betreffen dus de volksgezondheid in z'n totaliteit. Eén lid wil wel het bedrag als tijdelijke maatregel verhogen - van 6 naar 8 miljoen.