Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1963 | Advies over een arbeidsverbod voor 14-jarigen en de vormingsplicht voor jeugdigen

Advies over een arbeidsverbod voor 14-jarigen en de vormingsplicht voor jeugdigen

Adviesnr. 1963/13 - 23 maart 1962

Gezien de samenhang met de hangende herziening Arbeidswet 1919 naar aanleiding van werktijdverkorting (jeugdigen en overwerk), karakteriseert de raad dit als een tussentijds advies.

Download:Volledig advies (1134 kB)

De Raad memoreert de verwerking door het onderwijs van de geboortegolf bij een eventuele verlenging van de leerplicht met 1 jaar in 1962 (60 à 70.000 leerlingen van 12 tot 15 extra).

De slotsom van de raad is dat een arbeidsverbod annex leerplichtverlenging voor 14-jarigen niet langer kan worden uitgesteld. De raad is het met de basisgedachte van het, in het advies opgenomen, Rapport-Schüttenheim dat aan jeugdige personen, meer dan tot nu toe, onderwijs en vorming moet worden gegeven. De term 'vormingsplicht' zou vervangen kunnen worden door 'partiële leerplicht'.