Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1962 | Advies over de premie voor de verplichte Ziekenfondsverzekering voor 1963

Advies over de premie voor de verplichte Ziekenfondsverzekering voor 1963

Adviesnr. 1962/12 - 19 november 1962

Advies van de Subcommissie Premie Verplichte Ziekenfondsverzekering.

Download:Volledig advies (909 kB)

Niettegenstaande het tot 21.3 miljoen gulden oplopende exploitatietekort, adviseert de commissie de premie te verlagen van 4,8 naar 4,7%.  Dit doet de reserve dalen tot 33.3 miljoen gulden. Volgens de commissie ligt dit tussen de aanvaarde grenzen van 30 à 40 miljoen gulden.
De commissie tekent hierbij aan dat als de minister niet overgaat tot verlenging van de verpleegduur, de premie 4,6% dient te zijn.