Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1962 | Advies inzake de begrenzing van de stijging der loonkosten

Advies inzake de begrenzing van de stijging der loonkosten

Adviesnr. 1962/11 - 26 oktober 1962

De raad baseert de beoordeling van de economische situatie voor de eerstkomende tijd op de macro-economische ramingen van het Centraal Planbureau voor 1962 en 1963.

Download:Volledig advies (671 kB)

Met het oog op de conjuncturele teruggang boven de stijging van de uitstijgende loonkosten en de verslechterende concurrentie positie van Nederland, komt de raad tot de conclusie dat de lonen gemiddeld in 1963 met 1,2% mogen stijgen.
Hij verwijst gezien de krappe arbeidsmarkt naar zijn advies inzake het systeem van de loonvorming, 1962/08.