Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1962 | Advies over de structuur van de vraagzijde van de woningbouwmarkt

Advies over de structuur van de vraagzijde van de woningbouwmarkt

Adviesnr. 1962/10 - 28 september 1962

In het advies van 24 april 1959 (1959/02) over het in 1959 en 1960 te voeren beleid, is kort ingegaan op de factoren die de stichtingskosten van woningen structureel beïnvloeden. Na nader beraad is onderhavig advies uitgebracht.

Download:Volledig advies (965 kB)

Ter verhoging van de efficiency in de woningbouw bepleit de raad:
Regionale bundeling van de vraag naar woningen (woningenwet, premiebouw en zo mogelijk ook vrije sector), zodat het meerjaars productieplan en de continuproduktie kan worden bereikt;
Beleid van centrale overheid om uiteenlopende bouwtechnische voorschriften van lagere overheden die schaalvergrotingen in de weg staan, weg te werken;
Toestaan van meerjarige contingenten waar genoemde bundeling tot stand gekomen is; Soepel subsidiebeleid dat stimuleert tot verhoging van de kwaliteit van woningen die met efficiencyverhogende methoden gebouwd worden;
Een duurzamer relatie tussen bouwer en opdrachtgever, hetgeen de wijze van prijsvorming zal beïnvloeden.

Enkele leden onderschrijven de uitgangspunten van het advies maar kunnen zich niet verenigen met de uitwerking aangezien onvoldoende aandacht is besteed aan de gevolgen voor midden- en kleinbedrijf, dat van het bepleite beleid maar in geringe mate zal kunnen profiteren.