Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1962 | Maximumdagloon ingevolge de Sociale Arbeidsverzekeringswetten en Verhoging van de loongrens ingevolge de Sociale Arbeidsverzekeringswetten

Advies inzake het maximumdagloon ingevolge de Sociale Arbeidsverzekeringswetten en Advies inzake verhoging van de loongrens ingevolge de Sociale Arbeidsverzekeringswetten

Adviesnr. 1962/09 - 28 september 1962

De Raad is advies gevraagd over twee Sociale zekerheidskwesties die verband houden met elkaar.

Download:Volledig advies (383 kB)

De Raad adviseert om per 1 januari 1963 het dagloon te verhogen van f 22 naar f 24 (bij een 6-daagse werkweek).De raad adviseert bovendien om de loongrens naar f 8.650 te verhogen.