Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1962 | Verhoging van de uitkeringen krachtens de Algemene Ouderdomswet en de Algemene weduwen- en wezenwet ter compensatie van een verhoging van de huren

Advies over een verhoging van de uitkeringen krachtens de Algemene Ouderdomswet en de Algemene weduwen- en wezenwet ter compensatie van een verhoging van de huren

Adviesnr. 1962/07 - 22 juni 1962

De raad onderschrijft de wenselijkheid dat de uitkeringen van bejaarden en weduwen krachtens AOW/AWW onmiddellijk worden aangepast aan de gestegen huren.

Download:Volledig advies (201 kB)

De raad stemt er mee in dat de verhoging van de uitkeringen per direct ingaat. Net als in voorgaande jaren moet de verhoging niet wordt gekoppeld aan de stijging van de loonindex, maar aan de stijging van de huren.
Gehuwde bejaarden en weduwen met kinderen krijgen 84 gulden per jaar meer; weduwen zonder kinderen en ongehuwde bejaarden: 78 gulden.