Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1962 | Advies over het onderscheid tussen wachtgeld- en werkloosheidsverzekering in de Werkloosheidswet

Advies over het onderscheid tussen wachtgeld- en werkloosheidsverzekering in de Werkloosheidswet

Adviesnr. 1962/05 - 25 mei 1962

Het onderscheid tussen wachtgeld- en werkloosheidsverzekering werkt kostenverzwarend. De raad wordt advies gevraagd of dit onderscheid moet blijven voortbestaan.

Download:Volledig advies (718 kB)

De raad erkent dat er bezwaren aan het bestaande stelsel zijn verbonden. Als voorbeeld wordt de ongelijke lasten voor de verschillende branches gegeven.
De raad is van oordeel dat het stelsel niet onbevredigend heeft gewerkt.
De bezwaren zijn niet zwaar genoeg om het door afschaffing van de wachtgeldverzekering of de werkloosheidsverzekering te wijzigen.