Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1962 | Waardevastheid van de kinderbijslagen en Vrijstelling van ongehuwde vrouwen van 45 jaar en ouder van premiebetaling krachtens de Algemene Kinderbijslagwet

Advies inzake de waardevastheid van de kinderbijslagen en Advies inzake de vrijstelling van ongehuwde vrouwen van 45 jaar en ouder van premiebetaling krachtens de Algemene Kinderbijslagwet

Adviesnr. 1962/03 - 23 maart 1962

Dubbeladvies over twee onderwerpen op Kinderbijslaggebied.

Download:Volledig advies (549 kB)

Ten aanzien van het eerste verzoek meent de raad, dat bij het ontbreken van een geschikt instrument , bijvoorbeeld budgetonderzoek, weinig zinvols te zeggen valt.
Ten aanzien van het tweede verzoek beveelt de raad aan niet over te gaan tot vrijstelling van genoemde categorie.