Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1962 | Advies over de verlenging van de maximumuitkeringsduur werkloosheidsverzekering

Advies over de verlenging van de maximumuitkeringsduur werkloosheidsverzekering

Adviesnr. 1962/01 - 22 december 1961

De raad vindt het wenselijk de maximumuitkeringsduur bij gelijkblijvende premie te verlengen.

Download:Volledig advies (1464 kB)

De uitkeringsduur zou moeten worden verlengd van 21 tot 27 weken. In de raad is er enige verdeeldheid omtrent de urgentie van zo'n maatregel.
De raad voert als voordelen aan dat er minder beroep wordt gedaan op de Sociale Verzekering, de werkloze houdt via de uitkerende bedrijfsvereniging langer een band met het bedrijfsleven en de werkloze heeft een beter uitkeringsniveau dan hij via de Sociale Verzekering kan bereiken.