Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1961 | Economische aspecten welke van belang zijn voor de premiehoogte van de verplichte ziekenfondsverzekering

Advies over de economische aspecten welke van belang zijn voor de premiehoogte van de verplichte ziekenfondsverzekering

Adviesnr. 1961/13 - 24 november 1961

Elk jaar neemt de begroting voor de ziekenfondsverzekering toe zonder dat er inzicht is in de elementen die het uitgavenbedrag bepalen.

Download:Volledig advies (1072 kB)

Analyse van inkomsten en uitgaven van de verplichte ziekenfondsverzekering en beantwoording van een aantal vragen van de minister.
Verder zijn er vragen toegevoegd over de contacten tussen ziekenfonds en verzekerden en de financiering van het tekort van de ziekenfondsverzekering voor bejaarden.