Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1961 | Advies inzake de arbeids- en rusttijden in het Horecabedrijf

Advies inzake de arbeids- en rusttijden in het Horecabedrijf

Adviesnr. 1961/10 - 3 juli 1961

Er wordt advies gevraagd over een wijziging van de arbeidswet m.b.t. het verbod van arbeid op zondag in het Horecabedrijf.

Download:Volledig advies (711 kB)

De raad moet oordelen over:
a. de 17 vrije zondagen;
b. een verdergaande verkorting van de wekelijkse arbeidstijd tot gemiddeld 48 uur.

De commissie stelt vast dat het voorschrift van 17 vrije zondagen niet kan worden nagekomen en bepleit een minimum van 13 vrije zondagen.
Wat betreft de wekelijkse werktijd komt zij tot een verkorting in twee etappes: per 1 januari1962 50,5 uur en per 1 januari 1963 48 uur per week.