Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1961 | Positie van de besturen van scholen voor nijverheidsonderwijs in de regeling van het georganiseerd overleg inzake de rechtspositie van onderwijzend personeel

Advies over de positie van de besturen van scholen voor nijverheidsonderwijs in de regeling van het georganiseerd overleg inzake de rechtspositie van onderwijzend personeel

Adviesnr. 1961/08 - 27 april 1961

Het advies zou op meer uitgebreide wijze in moeten gaan op het vraagstuk van de positie van de besturen van scholen voor nijverheidsonderwijs in het georganiseerd overleg.

Download:Volledig advies (980 kB)

Overzicht van redenen voor het advies,
- Samenstelling van de besturen,
- De huidige regeling van het georganiseerd overleg,
- Het overheidsstandpunt,
- Algemene beschouwingen van de commissie en conclusies,
- Met bijlagen.