Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1961 | Advies over een regeling ter vervanging van het erkenningsreglement wederverkopers bakkersartikelen

Advies over een regeling ter vervanging van het erkenningsreglement wederverkopers bakkersartikelen

Adviesnr. 1961/01 - 27 januari 1961

In het interimadvies geeft de Raad te kennen dat onmiddellijke opheffing van het reglement niet wenselijk is.

Download:Volledig advies (729 kB)

Er zou echter nader onderzocht moeten worden of, wanneer het erkenningsregelement op formele gronden bezwaarlijk kan worden gehandhaafd, in plaats daarvan andere voorzieningen dienen te worden getroffen, die een soortgelijk effect beogen en zo ja welke.