Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1960 | Advies over de Kamers van koophandel en fabrieken

Advies over de Kamers van koophandel en fabrieken

Adviesnr. 1960/03 - 9 december 1960

De bestaande wet zou op 1 januari 1959 vervallen.
In juni/augustus 1957  loodsen staatssecretarissen naar aanleiding van een suggestie van de Sociaal-Economische Raad op 28 juni 1957 een verlengingswet door het parlement, zodat de wet geldt tot 1 januari 1963.
Dit geeft tijd voor het SER-advies, waarbij ook het door de raad gewenste onderzoek naar de verhouding van de kamers tot de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, kan worden verricht.

Download:Volledig advies (1190 kB)

Na een inleiding over het ontstaan en de geschiedenis, aandacht voor ontwikkeling, taken, omvang van het grondgebied, samenstelling, financiën, administratieve rechtspraak en invoering van de nieuwe regeling.
Met aanhangsel en bijlagen.