Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1959 | Advies over een eventuele wijziging van de broodbakkerijparagraaf van de arbeidswet 1919

Advies over een eventuele wijziging van de broodbakkerijparagraaf van de arbeidswet 1919

Adviesnr. 1959/05 - 25 september 1959

De Sociaal-Economische Raad kreeg de vraag of het, in het licht ook van de te verwachten ontwikkelingen van de broodbakkerij in Nederland, gewenst moet worden geacht paragraaf 4 van hoofdstuk IV der Arbeidstijdenwet 1919 te wijzigen.

Download:Volledig advies (2548 kB)

In paragraaf 4 is een speciale regeling getroffen inzake de arbeids- en rusttijden in broodbakkerijen.
Na een verkenning van de regeling van de bakkerijarbeid in de Arbeidswet 1919 werd de sociale positie van de bakkerijarbeid en het economisch aspect van de huidige bakkerijparagraaf bekeken.
De raad kwam met mogelijke verbeteringen van de werktijdregeling in het bakkerijbedrijf. Daarbij kwam de ploegenarbeid ook aan bod.
In het advies was de raad verdeeld.