Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1959 | Advies inzake het in 1959 en 1960 te voeren sociaal-economisch beleid

Advies inzake het in 1959 en 1960 te voeren sociaal-economisch beleid

Adviesnr. 1959/02 - 24 april 1959

De regering acht een wezenlijke verlaging van de op de rijksbegroting drukkende subsidielast om essentiële staatstaken te kunnen blijven vervullen noodzakelijk.
De raad dient zich met name te buigen over een eventuele gedeeltelijke afschaffing van de consumentensubsidie op melk en over een verdere huurverhoging.


Download:Volledig advies (3335 kB)

Ten aanzien van de agrarische steun heeft de regering inmiddels zelf een beslissing kunnen nemen.
Gevolgen van eventuele maatregelen op loon- en prijspeil en consequenties daarvan voor de internationale concurrentiepositie eisen bijzondere aandacht.
Speciaal moet gelet worden op: voortzetting tijdelijke toeslag op de kinderbijslag, verwerking van de huurtoeslag 1957 in de lonen, invoering Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) en algemene kinderbijslagverzekering.
Het advies is voorbereid door de commissie Ontwikkeling Nationale Economie, bijgestaan door: Algemene Werkgroep, Werkgroep Bouwkosten, Werkgroep Huren, Werkgroep Omvang Consumentensubsidie op Melk.

Als bijlagen de verkenningen en conclusies van deze werkgroepen. De raad bepleit een geleidelijke afschaffing melksubsidie tot deze op 1 oktober 1960 tot het verleden behoort. Ten aanzien van het overige gevraagde beleid voor 1959 en 1960 is de raad verdeeld; voor het loon- en subsidiebeleid wordt een 3-tal alternatieven uitgewerkt.