Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1959 | Advies over het garantiebeleid voor de landbouw

Advies over het garantiebeleid voor de landbouw

Adviesnr. 1959/01 - 3 april 1959

Dit advies sluit aan bij het advies over de prijsvorming van melk (1956/06). Naast de beschouwingen over het product melk vond de toenmalige minster van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening het ook wenselijk om het garantiebeleid voor de landbouw in het algemeen te bezien.

Download:Volledig advies (1204 kB)

Na een analyse en beoordeling van de voor diverse landbouwproducten bestaande garantiesystemen, staat de raad voor de keuze. Een deel van de raad stelt voor het nieuwe systeem op te bouwen uit het beste van elk der bestudeerde stelsels. Een ander deel kan daar wel in mee gaan, maar verschilt van inzicht ten aanzien van het peil der garantieprijzen en de toepassing van bedrijfstoeslagen per ha., zowel wat betreft omvang, effect als uitvoerbaarheid.
Bij het opzetten van een garantieregeling dient geen rekening te worden gehouden met verschillen in bedrijfsvoering, wel met bedrijfsgrootte.

De doeleinden van de Europese Economische Gemeenschap (EEG):
ten eerste opvoering van landbouwproductie, ten tweede een redelijke levensstandaard voor de landbouwbevolking en voorts stabiele markten, veiligstellen van de voorziening en redelijke eindprijzen, stemmen overeen met het standpunt van de raad.

Ten slotte wat meer algemene opmerkingen over de waardering van de kostenelementen bij de toepassing van een garantiebeleid. De kostprijscalculatie wordt daarbij verzorg door het Landbouw-Economisch Instituut (LEI).