Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1958 | Advies over de coördinatie van het vervoer

Advies over de coördinatie van het vervoer

Adviesnr. 1958/06 - 21 oktober 1958

Advies van de commissie vrijhandelsgebied.

Download:Volledig advies (1382 kB)

De commissie formuleert de beginselen die volgens haar nodig zijn om te komen tot een gecoördineerd EEG-beleid.
De commissie neemt daarbij als uitgangspunt, het door de commissie voor vervoer van de Gemeenschappelijke Vergadering van de EGKS uitgebrachte ‘Rapport-Kapteyn'.
Met dit rapport kan de commissie zich wel verenigen, met name omdat hiermee blijkt, dat de sector vervoer internationaal wordt aanvaard als een eigen economische activiteit. De commissie houdt een pleidooi voor liberalisatie.