Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1958 | Advies over de aanpassing van de vakopleiding aan de automatisering

Advies over de aanpassing van de vakopleiding aan de automatisering

Adviesnr. 1958/05 - 20 december 1958

Advies van de commissie voor vakopleidingsaangelegenheden.

Download:Volledig advies (1433 kB)

Centraal staat de vraag welke maatregelen zouden moeten worden getroffen om de opleiding tijdig en op de juiste wijze aan te passen aan de eisen die de versnelde technische ontwikkeling met betrekking tot de automatisering stelt.