Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1958 | Advies over de premie voor de verplichte Ziekenfondsverzekering 1959

Advies over de premie voor de verplichte Ziekenfondsverzekering 1959

Adviesnr. 1958/04 - 10 november 1958

De 'commissie Premie 1959 verplichte Ziekenfondsverzekering' beklaagt zich over de ondankbare taak van het adviseren op grond van cijfers uit een advies van de Ziekenfondsraad aan de minister.

Download:Volledig advies (1250 kB)

De commissie kan niet tot een andere conclusie komen dan de Ziekenfondsraad.
Temeer omdat de beginselen ten aanzien van de uitgavenkant door de Ziekenfondsraad zelf zijn vastgelegd en aanvaard en daardoor onmogelijk door de commissie kunnen worden beoordeeld.
De raad moet hier nodig een studie aan wijden. In verband met versnelde inning kan circa 20 miljoen gulden reserve vervallen; over blijven liquiditeits-, conjunctuur- en calamiteitenreserves.