Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1958 | Advies over het ontwerp van een nieuwe Huisarbeidswet

Advies over het ontwerp van een nieuwe Huisarbeidswet

Adviesnr. 1958/03 - 26 september 1958

In het advies worden de verschillende onderdelen van de Huisarbeidswet behandeld.

Download:Volledig advies (1251 kB)

Achtereenvolgens worden de volgende onderwerpen behandeld:
- Wenselijkheid van een nieuwe speciale wettelijke regeling vormen van huisarbeid;
- Motieven voor het uitgeven of aanvaarden van huisarbeid;
- Voor- en nadelen van huisarbeid rechts- en organisatorische positie van de huisarbeider;
- Wenselijkheid en grondslagen van een nieuwe wettelijke regeling;
- De definitie van huisarbeid;
- Het vereiste van vergunning en het bij algemene maatregel van bestuur stellen van regelen;
- Huisarbeid door kinderen;
- Voorschriften met betrekking tot overeenkomsten tot het verrichten van huisarbeid;
- Het dienen van advies en bijstand ter zake van huisarbeid;
- Het vaststellen van beloning en andere arbeidsvoorwaarden;
- De administratieve verplichtingen
- en de strafsanctie en de strafrechtelijke aansprakelijkheid.