Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1958 | Advies over de Arbeidstijdverkorting

Advies over de Arbeidstijdverkorting

Adviesnr 1958/02 - 11 juli 1958

Men verlangt meer vrije tijd. De raad acht het onwaarschijnlijk dat korter werken noodzakelijk is uit het oogpunt van lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Download:Volledig advies (1571 kB)

Op grond van zijn onderzoek concludeert de raad dat arbeidstijdverkorting een vermindering van de productiviteit tot gevolg heeft.
Een vermindering van 3% bij een zesdaagse werkweek en tot 6% bij een vijfdaagse werkweek, gebaseerd op 45 uur per week. De raad stelt een geleidelijke invoering voor, die per branche of onderneming verschillend zijn. Voorwaarde is wel dat moet worden voldaan aan twee eisen: productiviteitsstijging zonder loonstijging en een en ander mag niet leiden tot prijsstijgingen.

De raad acht het niet mogelijk dat een arbeidstijdverkorting van 48 naar 45 uur per week binnen drie tot vijf jaar te realiseren is en stelt een stapsgewijze invoering voor, waarbij telkens een uurtje korter wordt gewerkt. Wettelijke regeling kan pas het sluitstuk van de operatie zijn.