Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1957 | Advies betreffende een voorontwerp van Wet tot wettelijke regeling van vakantie met behoud van loon

Advies betreffende een voorontwerp van Wet tot wettelijke regeling van vakantie met behoud van loon

Adviesnr. 1957/08 - 28 juni 1957

Het ontwerp beperkt zich tot de toekenning van een wettelijk recht aan diegenen die niet zelfstandig hun arbeidsduur plegen te regelen.

Download:Volledig advies (1323 kB)

Aandacht voor een wettelijke regeling in het algemeen en verder:
- De inhoud van de regeling,
- De invoeging in het BW of bij afzonderlijke wet,
- Bijzondere omstandigheden van de bedrijfstakken,
- Vakantiebijslag,
- Betaalde arbeid bij derden tijdens de vakantie van de werknemer,
- Opvattingen inzake de voorgestelde artikelen.