Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1956 | Advies inzake de parallellisatie op het gebied van de premie voor de verplichte Ziekenfondsverzekering voor 1957

Advies inzake de parallellisatie op het gebied van de premie voor de verplichte Ziekenfondsverzekering voor 1957

Adviesnr. 1956/10 - 4 december 1956

Een verhoging van de premie van 4,2 naar 4,4% zal volgens de Ziekenfondsraad een vermeerdering van inkomsten van 16,6 miljoen gulden opleveren; handhaving van 4,2% zal een tekort van 8,5 miljoen geven.

Download:Volledig advies (1040 kB)

In het eerste geval zal het leiden tot een verhoging van de reservepot in 1957 tot 80 miljoen gulden. In het tweede geval tot een verlaging tot 63,7 miljoen gulden. In tegenstelling tot de mening van de Ziekenfondsraad meent de ‘Commissie Premie 1957 verplichte Ziekenfondsverzekering’ van de Sociaal-Economische Raad dat men niet tot verhoging van de premie moet besluiten.
De SER heeft immers tot taak rekening te houden met de algemene sociaal-economische situatie (zie SER-advies 1956/08).