Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1956 | Advies inzake de wettelijke regeling van het afbetalingsbedrijf

Advies inzake de wettelijke regeling van het afbetalingsbedrijf

Adviesnr. 1956/07 - 12 oktober 1956

De regering vraagt een oordeel over het wetsvoorstel van de commissie-Lichtenauer.

Download:Volledig advies (1678 kB)

De expansie van het afbetalingsbedrijf met name wegens de grotere welvaart, verwachtingen omtrent toenemend inkomen en het besef van grotere 'sociale zekerheid', maakt een wettelijke bescherming van de consument tegen zichzelf nodig, alsmede van de wederhelft -art. 164 BW.
Mede steunend op de ervaringen van de Commissie-Lichtenauer onderzoekt de raad alle mogelijke aspecten van het afbetalingsbedrijf: sociale en algemeen economische aspecten, veranderende koopgewoontes, overkreditering, conjuncturele gevolgen, belangen van financiers, interesthoogte, krediet- en wanbetalersregistratie. Ervaringen van maatschappelijk werkers en van bedrijfsleven worden geënquêteerd.