Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1956 | Het vraagstuk van de 'vergeten groepen'

Advies inzake het vraagstuk van de 'vergeten groepen'

9 maart 1956

De raad onderscheidt een aantal vergeten (achtergebleven) groepen: gepensioneerden,  'spaarders', niet gepensioneerden, ouden van dagen, weduwen, wezen en door fysieke of psychische gebreken niet of niet volledig ingeschakelde arbeidskrachten. De raad bepleit verdere uitbouw van de sociale zekerheid, waarvan de komende wettelijke oudedagsvoorziening een aanzet is. Tevens bepleit hij het indexprincipe dat mogelijk ook beperkt toepasselijk is t.a.v. beleggers. Ten slotte beveelt de raad nadere studie aan van een systeem van 'gelaagde' oudedagsvoorziening, waarvan de eerste 'laag' zou bestaan uit het bodempensioen volgens het ontwerp van wet op de ouderdomsverzekering en waarbij de volgende 'lagen' met behulp van het indexeringsprincipe garanties van verschillende betekenis verkrijgen tegen een waardedaling van het geld.

Download:Volledig advies (863 kB)