Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1955 | Advies inzake de premie voor de verplichte Ziekenfondsverzekering voor 1956

Advies inzake de premie voor de verplichte Ziekenfondsverzekering voor 1956

Adviesnr. 1955/08 - 30 december 1955

Advies is gevraagd over het voorstel van de Ziekenfondsraad van 3 november 1955, om de premie voor 1956 te brengen van 4% op 4,2%.

Download:Volledig advies (1226 kB)

De raad gaat, na analyse van oorzaken van sterke kostenstijging en implicaties ten aanzien van nationale economie, loonpolitiek en dergelijke, met tegenzin akkoord met de voorgestelde verhoging.
Het geraamde tekort voor 1956, 46,5 miljoen gulden, zou anders geheel uit het vereveningsfonds moeten komen. Nu wordt hierop circa 14 miljoen bespaard.
De raad grijpt de kans enige opmerkingen te maken over samenstelling, honorering en taak van de Ziekenfondsraad. Ook wenst de raad, zolang die moeilijkheden niet zijn opgelost, grotere invloed van de Sociaal-Economische Raad bij de jaarlijkse vaststelling van de hoogte van de ziekenfondspremie. De raad voelt zich nu voor een fait accompli gesteld.