Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1955 | Advies inzake een ontwerp-Zandstraalbesluit

Advies inzake een ontwerp-Zandstraalbesluit

Adviesnr. 1955/07 - 29 november 1955

De Sociale Commissie, namens de raad, bepleit zo spoedig mogelijk invoering van het voorgestelde Besluit; de in sommige sectoren van het bedrijfsleven aanwezige bezwaren wegen niet op tegen het grote silicosegevaar.

Download:Volledig advies (977 kB)