Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1955 | Advies inzake een voorontwerp van een Algemene maatregel van bestuur ingevolge artikel 92bis der Arbeidswet 1919 (kinderarbeid in de landbouw)

Advies inzake een voorontwerp van een Algemene maatregel van bestuur ingevolge artikel 92bis der Arbeidswet 1919 (kinderarbeid in de landbouw)

Adviesnr. 1955/06 - 29 november 1955

De sociale commissie is het namens de raad eens met het voorontwerp, maar ziet echter nauwelijks controlemogelijkheid op de naleving en bepleit afschaffing van artikel 13 Leerplichtwet (landbouwverlof).

Download:Volledig advies (372 kB)