Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1955 | Advies inzake het vraagstuk van de toekomstige loonpolitiek

Advies inzake het vraagstuk van de toekomstige loonpolitiek

Adviesnr. 1955/04 - 16 september 1955

Hierin opgenomen het Rapport van het Bestuur van de Stichting van de Arbeid over de toekomstige loonpolitiek najaar 1954. Het karakter van het onderhavige advies wordt door het bestaan van dit rapport beperkt. Alle concrete vragen van de minister zijn reeds in dat rapport behandeld en de raad moet het tot zijn spijt laten bij een uiteenzetting van enkele algemene beginselen, die aan de loonvorming ten grondslag behoren te worden gelegd.
Wat er bij de loonvorming aan coördinatie nodig is en aan differentiatie mogelijk is, kan niet worden beoordeeld voordat men concrete voorstellen voor richtlijnen ten aanzien van de loonpolitiek voor zich heeft. 

 

Download:Volledig advies (973 kB)

De raad is niet tot overeenstemming gekomen wat betreft een nieuw systeem, dat de in de naoorlogse jaren opgedane gunstige ervaringen, combineert met een grotere vrijheid van loonvorming om tegemoet te komen aan de eisen die een meer normale economische en sociale situatie stelt.
Ten aanzien van de grondslagen (primaire verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven in de diverse geledingen e.d.) is de raad unaniem; ten aanzien van de uitvoering (Loonraad als vaste cie van de SER) is de raad verdeeld.