Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1955 | Advies inzake het in werking stellen van paragraaf 2 van hoofdstuk IV Arbeidswet 1919

Advies inzake het in werking stellen van paragraaf 2 van hoofdstuk IV Arbeidswet 1919

Adviesnr. 1955/03 - 14 juli 1955

In een nota van 26 mei 1954 van de staatssecretaris van Sociale Zaken worden de hoofdlijnen aangegeven aan de hand waarvan een algemene maatregel van bestuur ter verdere uitvoering van de Arbeidswet zal kunnen worden ontworpen.

Download:Volledig advies (1675 kB)

De opvattingen van de raad, na diverse bedrijfstakken gehoord te hebben, stemmen in grote lijnen overeen met die van de wetgever.
Ondermeer: 's nachts en 's zondags werken verbieden voor jeugdigen, een algemene maximale werkduur van 10 uur per dag, of 55 uur per week - voor sommige categorieën respectievelijk 8,5 uur en 48 uur, zoals door een deel van de raad wordt aanbevolen. Uitzonderingen (artiesten, reisleiders en dergelijke) moeten mogelijk blijven.
Ten slotte staat de raad stil bij het vraagstuk van controle op de naleving.