Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1955 | Conclusies van de Speciale Beneluxcommissie met betrekking tot het probleem der coördinatie van de landbouwpolitiek in het kader van de Benelux

Conclusies van de Speciale Beneluxcommissie met betrekking tot het probleem der coördinatie van de landbouwpolitiek in het kader van de Benelux

Adviesnr. 1955/01 - 1 januari 1955

Conclusies van een paritaire commissie uit het bedrijfsleven van België, Luxemburg en Nederland over een documentatienota opgesteld door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Sociaal-Economische Raad en de Conseil de l’Economie Nationale van Luxemburg.

Download:Conclusies (680 kB)

De documentatienota handelt over het vraagstuk van de coördinatie van lonen en prijzen en de eventuele afschaffing of versoepeling van belemmerende bepalingen in het landbouwprotocol.
Luxemburg voorlopig buiten beschouwing latend concludeert de commissie, dat vruchtbaarheid, kundigheid, outillage, e.d. in België en Nederland vrijwel gelijk zijn. Fundamenteel zijn de verschillen: hogere loonkosten in België, met als gevolg een hogere kostprijs. Nederland kent een veel meer gereglementeerde landbouw en heeft overschotten voor de export.
De commissie is van mening dat onbelemmerd handelsverkeer van agrarische producten slechts mogelijk kan zijn, als aan twee voorwaarden is voldaan:
- harmonisatie van de kostprijzen door een effectieve coördinatie van de politiek der partnerlanden, speciaal op economisch en sociaal gebied
- en overeenstemming inzake het als Benelux gezamenlijk te voeren marktbeleid in de agrarische sector en de daarop gebaseerde landbouwpolitiek.