Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1954 | Advies inzake het voorontwerp van Wet kinderbijslagverzekering voor zelfstandigen

Advies inzake het voorontwerp van Wet kinderbijslagverzekering voor zelfstandigen

Adviesnr. 1954/07 - 14 mei 1954

De raad staat afwijzend tegenover het voorontwerp van de Wet kinderbijslagverzekering voor zelfstandigen.Download:Volledig advies (1076 kB)

De raad is van oordeel, dat er een wettelijke kinderbijslagvoorziening ten behoeve van alle niet-loontrekkenden moet komen.
Deze kinderbijslagverzekering moet naast de bestaande kinderbijslagverzekering voor loontrekkenden komen. De premieheffing en -inning moet worden gecombineerd met die van de aanstaande AOW.
Om diverse redenen moet ook de ingangsdatum met die van de AOW samenvallen.
Daar de kinderbijslag voor het 1e en 2e kind het gevolg is van een loonpolitieke maatregel tijdens de oorlog, dient de regeling voor niet-loontrekkenden te gelden met ingang van het 3e kind.
De uitvoering moet - als voor de AOW – in handen komen van een centraal orgaan, eventueel met vertakkingen.
Tijdens de debatten trad voortdurend een grote mate van verdeeldheid aan het licht, die al naar gelang het onderwerp, steeds van samenstelling wisselde.