Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1954 | Het ontwerpbesluit houdende regeling van de werktijden in pakhuizen (werktijdenbesluit voor pakhuizen)

Advies inzake het ontwerpbesluit houdende regeling van de werktijden in pakhuizen (werktijdenbesluit voor pakhuizen)

Adviesnr. 1954/02 - 29 januari 1954

Advies over het ontwerp werktijdenbesluit en de daaraan toegevoegde Nota van Toelichting.

Download:Volledig advies (1044 kB)

De Commissie wijst erop om het advies van 7 maart 1951 van de Stichting van de Arbeid om de veiligheidswet toepasbaar te maken op de arbeid in pakhuizen.
Daarnaast pleit zij voor publicatie van de Nota van Toelichting. Tevens maakt de Commissie een aantal opmerkingen van voornamelijk redactionele aard over het ontwerp werktijdenbesluit.