Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1953 | Advies betreffende het voorontwerp Wet economische mededinging

Advies betreffende het voorontwerp Wet economische mededinging

Adviesnr. 1953/11 - 6 juli 1951
 
De raad is het unaniem met de regering eens dat ook in de toekomst het doel moet zijn, een wettelijke grondslag te leggen voor zowel positief als negatief gerichte bevoegdheden van de overheid, met betrekking tot de rechts- en feitelijke verhoudingen die tot vermindering van concurrentie leiden.

Download:Volledig advies (1193 kB)

Aandacht voor:
- Hoofdtrekken van de voorgestelde wettelijke regeling,
- Voorzieningen met betrekking tot mededingingsregelingen,
- Voorzieningen met betrekking tot economische machtsposities,
- Verder voorschriften voor de procedure en de Commissie economische mededinging,
- En opmerkingen van incidentele aard.