Home | Publicaties | SER-adviezen | 1951 - 1959 | 1953 | Advies inzake het vraagstuk van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijkwaardige arbeid

Advies inzake het vraagstuk van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijkwaardige arbeid

Adviesnr. 1953/09 - 22 mei 1953

Aan de orde is het in 1951 door de Internationale Arbeidsconferentie aangenomen verdrag (nr. 100). De raad beziet alleen het vraagstuk van de loonvorming.

Download:Volledig advies (1330 kB)

Eerst enige historische gegevens en gegevens over de omvang van de beroepsbevolking.
Verder heeft de Raad laten berekenen (door het CPB) wat ongeveer het inflatoir gevolg van gelijke beloning zou zijn voor de kledingindustrie. Verder is nagegaan wat de verschillen zijn in ziekteverzuim en verloop mannen/vrouwen, leeftijdsopbouw, burgerlijke staat en het pensioenvraagstuk.